Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja „Polish Scientific Networks” - Oferta statusu PARTNERA KONFERENCJI

Głównym celem konferencji jest stworzenie forum stanowiącego wspólną przestrzeń dla naukowców oraz lekarzy próbujących wdrażać najnowsze zdobycze medycyny w praktykę kliniczną. Podczas konferencji naukowcy przedstawią najciekawsze obecnie projekty z zakresu np. epigenetyki, nowotworów, chemii biologicznej, neuroscience, biologii rozwoju, bioinformatyki, biologii systemowej, biomodelowania itp., a klinicyści wskażą możliwości w jakie wykorzystują takie najnowsze osiągniecia badawcze w leczeniu swoich pacjentów. Zadaniem konferencji, poza prezentacją aktualnego stanu wiedzy i możliwości medycyny jest więc stworzenie warunków do networkingu pomiędzy naukowcami nieklinicznymi a klinicystami. Dlatego też organizatorom konferencji zależy, by podczas konferencji podkreślona została otwartość środowiska naukowego na współpracę.

Korzyści dla Jednostki:

  • możliwość bezpłatnego pełnego uczestnictwa w konferencji przedstawiciela Jednostki, które wiąże się z m.in. z możliwością zabierania głosu w panelach, prezentowania swoich doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów z uczestnikami konferencji, reprezentującymi zarówno naukę, medycynę kliniczną jak i przemysł;
  • umieszczenie logotypu i opisu oferty dotyczącej możliwości współpracy z biznesem Jednostki w książce konferencyjnej oraz na stronie internetowej konferencji;
  • włączenie materiałów Jednostki do pakietu materiałów dostępnych dla uczestników konferencji;
  • możliwość wykorzystywania logotypu konferencji na stronie internetowej Jednostki.

Korzyści dla uczestników konferencji:

  • okazja do zapoznania się ofertą jednostek naukowych i badawczych dotyczącą możliwości współpracy naukowej;
  • możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami jednostek naukowych i badawczych, które między innymi z sukcesem prowadzą współpracę z przemysłem;
  • umożliwienie networkingu pomiędzy uczestnikami konferencji reprezentującymi jednostki naukowe, uczelnie, placówki medyczne, lub podmioty komercyjne.

 

Wysokość dotacji na cele konferencyjne, której przekazanie nastąpi albo na postawie umowy zawartej przez Polską Akademię Nauk albo poprzez opłacenie konkretnych kosztów organizacyjnych związanych z konferencją w wysokości co najmniej: 4 tys. zł.

Kontakt:

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube