Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Badanie antydyskryminacyjne dotyczące molestowania, w tym molestowania seksualnego, studentek, studentów, doktorantek i doktorantów na uczelniach

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zaprasza do udziału w badaniu pt. „Zjawisko molestowania w tym molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych”, które przeprowadza instytut badawczy PBS Sp. z o.o.

Wypełniając stosowny kwestionariusz pomagasz zapewnić w przyszłości lepsze wsparcie i pomoc dla osób, które doświadczyły molestowania, w tym molestowania seksualnego. Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne i anonimowe.

Aby wziąc udział w badaniu należy wejść na stronę http://badania.pbs.pl/studenci.pg

Przez molestowanie rozumiane jest każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube