Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela

dr. hab. n. farm. Piotra Tomaszewskiego

absolwenta kierunku farmacja i wieloletniego pracownika Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
a w ostatnich latach Kierownika Zakładu Biochemii II WL.

Piotr na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Żonie Grażynie 
naszej serdecznej Koleżance składamy wyrazy współczucia i wsparcia.

   Dziekan, Rada Wydziału, cała społeczność Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 2 lipca 2018 roku. o godz. 12.00 na Cmentarzu Bródnowskim  w kościele drewnianym.

O godz. 11.00 na parkingu (od strony ulicy Banacha) przy Budynku Wydziału Farmaceutycznego na osoby chcące pożegnać Zmarłego
będzie czekał autokar.

 

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

 Prof. dr. hab. n. med.
Andrzeja Stapińskiego

wybitnego dermatologa - wenerologa
Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych naszej Uczelni w latach 1984-1987,
Wieloletniego Kierownika Kliniki Chorób Wenerycznych Instytutu Wenerologii 
II Wydziału Lekarskiego w latach 1979-1996,

Dyrektora Instytutu Wenerologii,
Kierownika Zakładu Organizacji Zwalczania Chorób Wenerycznych.

 Odszedł niekwestionowany Autorytet w swej dziedzinie,
Autor licznych rozdziałów i prac poświęconych chorobom wenerycznym i ceniony Nauczyciel akademicki, 
Wychowawca młodzieży studenckiej oraz młodej kadry naukowej.

 Pan Profesor za swoją pracę był uhonorowany
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
nagrodą indywidualną II stopnia Ministra Zdrowia
za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia dydaktyczne 
oraz licznymi nagrodami JM Rektora.

Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom Człowieka,
Przyjaciela studentów,
Wielkiego Lekarza i Naukowca,
który tak wiele uczynił dla naszej Uczelni
oraz polskiej dermatologii i wenerologii.

 Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Stapińskiego

Kierownika Kliniki Chorób Wenerycznych Instytutu Wenerologii
II Wydziału Lekarskiego w latach 1979-1996,
wybitnego Dermatologa – Wenerologa
Członka naszej Rady Wydziału.

 Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy współczucia

Dziekan, Rada Wydziału oraz cala Społeczność
akademicka II Wydziału  Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Z głebokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Stapińskiego

Wybitnego Dermatologa i Wenerologa,
Nauczyciela wielu pokoleń lekarzy,
Wieloletniego Dyrektora Instytutu Wenerologii AM w Warszawie.

Cześć Jego Pamięci!
Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim

składa

Kierownik Katedry Dermatologii i Wenerologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski wraz z Zespołem

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ze smutkiem przyjęli wiadomość o nagłej śmierci

 dr. hab. n. farm. Piotra Tomaszewskiego

 Kierownika Zakładu Biochemii II Wydziału Lekarskiego,
związanego z Katedrą i Zakładem Biochemii i Chemii Klinicznej
Wydziału Farmaceutycznego w latach 1992-2016.

 Żegnamy znakomitego Nauczyciela Akademickiego
i Przyjaciela wielu roczników studentów.

 Rodzinie i Bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

 

Z wielkim smutkiem żegnamy

Pana dr. hab. n. farm. Piotra Tomaszewskiego

 Kierownika Zakładu Biochemii II Wydziału Lekarskiego,
wspaniałego Dydaktyka,
Człowieka o wielkim sercu, cieszącego się autorytetem
wśród środowisk naukowych, a przede wszystkim wśród studentów.

 Ponieśliśmy dotkliwą stratę.

  Żonie Grażynie

wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach składa:

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 2 lipca 2018 roku. o godz. 12.00 na Cmentarzu Bródnowskim  w kościele drewnianym.

O godz. 11.00 na parkingu (od strony ulicy Banacha) przy Budynku Wydziału Farmaceutycznego na osoby chcące pożegnać Zmarłego
będzie czekał autokar.

Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 dr. hab. n. farm. Piotra Tomaszewskiego

 Kierownika Zakładu Biochemii II Wydziału Lekarskiego

 naszego kolegi, wieloletniego pracownika
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 Jego nagłe odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 Żonie Grażynie oraz całej Rodzinie i Bliskim
przekazujemy wyrazy wsparcia i współczucia

 Koleżanki i Koledzy
z Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej WFzOML
i z Katedry i Zakładu Biochemii I WL

 

 

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ze smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. med. Wojciecha T. Sawickiego

 zatrudnionego w latach 1955-2003 w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii,
wieloletniego Dyrektora Instytutu Biostruktury,
p.o. Kierownika Zakładu Mikroskopii Elektronowej Centrum Biostruktury.
Autora podręczników, redaktora i współautora mianownictwa histologicznego i cytofizjologicznego.

 Pan Profesor był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia, Medalem Komisji Edukacji Narodowej
oraz Nagrodami Ministra Zdrowia i JM Rektora.

 Żegnamy znakomitego Naukowca i Nauczyciela akademickiego, 
cenionego Członka społeczności akademickiej,
Przyjaciela wielu roczników studentów.

 Rodzinie i Bliskim Pana Profesora przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Sawickiego

 Wybitnego nauczyciela akademickiego,
 Naukowca związanego zawodowo z Katedrą i Zakładem Histologii i Embriologii
naszej Uczelni od ponad 60 lat.

 Wybitnego histologa, autora nowoczesnego podręcznika do histologii, 
z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce.

 Współtwórcy nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni.
Dyrektora Centrum Biostruktury ówczesnej Akademii Medycznej w Warszawie.

 Pan Profesor do ostatniego dnia był czynnie zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą.
Jego nieoczekiwane odejście jest dla naszego Wydziału, Uczelni i całego środowiska naukowców i nauczycieli akademickich niepowetowaną stratą.

 Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach
w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75.

Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat.
Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii,
z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny
i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce.

Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni,
pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury.
Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą.

Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

Koleżanki i Koledzy z Katery i Zakładu Histologii i Embriologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube