Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Non Omnis Moriar

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Jana Adama Ledwonia

 Absolwenta z roku 2017
Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni.

 Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom
Adama
przekazujemy słowa otuchy i wsparcia w tych trudnych chwilach.

 Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Z niedowierzaniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 lek. Jana Adama Ledwonia 

Absolwenta Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego WUM z 2017 roku,
członka Rady II Wydziału WUM.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach składa 

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoRektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. n. med.
Jerzego Stelmachówa 

Prorektora ds. Kadr naszej Uczelni w latach 2005-2008,
Dziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1999-2005,
Prodziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1996-1999,
Kierownika Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
II Wydziału Lekarskiego w latach 1988-2011, 
Wybitnego specjalisty II st. w zakresie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej.

 
Pan Profesor pełnił funkcje: Konsultanta Krajowego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej w latach 2008-2013, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej w latach 2004-2008,
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii w latach 1992-1996,
wieloletniego przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
w Warszawie przy ul. Banacha 1a
oraz Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Szenajcha Akademii Medycznej
w Warszawie w latach 2000-2006. 

Odszedł niekwestionowany Autorytet w swej dziedzinie,
autor licznych prac naukowych, członek wielu programów badawczych i towarzystw naukowych,
wychowawca młodzieży studenckiej oraz młodej kadry naukowej.

 Za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie, Medalem Augusta Ferdynanda Wolffa,
oraz licznymi nagrodami Ministra Zdrowia i  Rektora Uczelni. 

 Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom Człowieka,
Członka naszej Uczelnianej Rodziny,
Przyjaciela studentów, Wielkiego Lekarza i Naukowca,
który swoimi działaniami przyczynił się do rozwoju naszej Uczelni, a także ginekologii onkologicznej w Polsce i na świecie.

 Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. n. med. Jerzego Stelmachówa

Prorektora ds. Kadr w latach 2005-2008,

Dziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1996-2005,

Prodziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1996-1999,

wieloletniego Kierownika Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego.

Rodzinie i Najbliższym

 składamy  wyrazy współczucia

Dziekan, Prodziekan oraz pracownicy Centrum Kształcenia Podyplomowego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci   

Pana Prof. dr. hab. n. med. Jerzego Stelmachówa

 Prorektora ds. Kadr w latach 2005-2008,
Dziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1996-2005,
Prodziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1996-1999,
wieloletniego Kierownika Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej naszego Wydziału oraz Członka Rady II Wydziału Lekarskiego.

 Człowieka o wielkim sercu, cieszącego się autorytetem wśród 
środowisk naukowych i studentów, cenionego Klinicystę.

Ponieśliśmy dotkliwą stratę 

Bliskim Pana Profesora
wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach składa 

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Cześć Jego Pamięci!

Z niedowierzaniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

 lek. Piotra Gajewskiego 

Absolwenta I WL WUM z 2017 roku, członka Rady Wydziału I WL WUM, lekarza stażysty, 
niespełnionego ginekologa-położnika, absolwenta LO im. Stefana Batorego w Warszawie, 
wybitnego studenta, zdobywcy "Diamentowego Grantu", Doktoranta NIGRiR,
Laureata Nagrody Batoraka-Medyka z 2011 roku,

 Z Bliskimi i Rodziną Piotrka łączymy się w bólu 

prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak oraz Laureaci Nagrody Batoraka-Medyka: lek. Grzegorz Rak,
stud.med. Kamil Ludwiniak, stud.med. Julia Woynarowska, stud.med. Adriana Szypulska,
stud.med. Oliwia Niżnik, stud.med. Monika Stradczuk

 

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci w wieku 85 lat

wybitnego specjalisty w dziedzinie okulistyki

Prof. dr. hab. n. med.
Tadeusza Kęcika

 Kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1976–2003,
Prodziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1979-1981,
wieloletniego członka Senatu naszej Uczelni.
Pan Profesor przez ponad sześć dekad, od rozpoczęcia studiów w roku 1952 aż do końca swoich dni,
był członkiem naszej Społeczności akademickiej.

 Odszedł wielki Autorytet naukowy i kliniczny,
Nauczyciel akademicki,
Opiekun habilitacji, promotor i recenzent licznych doktoratów,
Organizator Banku Zaćmy w Polsce,
Autor ponad 400 artykułów naukowych, kilku monografii i kilkudziesięciu rozdziałów poświęconych
technice laserowej w okulistyce oraz chirurgii zaćmy w Polsce,
Członek Honorowy oraz wieloletni członek Zarządu Głównego
i Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Okulistycznego,
Członek wielu zagranicznych towarzystw naukowych, Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia.

  Pan Profesor za swoją pracę naukową, kliniczną, dydaktyczną i organizacyjną został uhonorowany
Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
licznymi Nagrodami Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej oraz JM Rektora.

  Żegnamy
wybitnego Nauczyciela akademickiego,
wielkiego Lekarza i Naukowca.

 Cześć Jego pamięci!

 Panu prof. dr. hab. n. med. Dariuszowi Kęcikowi
Kierownikowi  Katedry i Kliniki Okulistyki I Wydziału Lekarskiego
oraz całej Rodzinie Zmarłego
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych dniach.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Kęcika

 Wybitnego specjalisty w dziedzinie okulistyki,
Prodziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1979-1981,

 Kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki I Wydziału Lekarskiego w latach 1976–2003.

 Rodzinie Pana Profesora, która była i jest częścią naszej Społeczności Akademickiej
oraz wszystkim jego Przyjaciołom

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

 Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube