Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Instrukcje

Wzór klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO

[ wersja w pliku DOC ]


Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (wzór)

[ wersja w pliku XLS ]


Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum WUM
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załączniki:


Instrukcja kancelaryjna
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załączniki:


Instrukcja dokumentowania zamówień wewnętrznych realizowanych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi WUM
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załączniki:


Procedura zmiany haseł użytkowników i ich stosowania w systemie DYNAMICS

[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]


Rejestr zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny
[ wersja w pliku PDF ]


[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback
feedback